Ώρες Διαλέξεων

Πρόγραμμα Διαλέξεων και Ασκήσεων/Θεμάτων


ΔΙΑΛΕΞΗ
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ
Εισαγωγή Εγγραφή στην mail-list - Πληροφ. Στη σελίδα  
Πίνακες    
Λίστες 1η Πίνακες, Παράδοση: 5η διάλεξη  
Δένδρα    
Δένδρα (παράδοση 1ης άσκησης)  
Δένδρα 2η Λίστες, Δένδρα, Παράδοση: 8η διάλεξη  
Ισοζυγισμένα Δένδρα    
Ισοζυγισμένα Δένδρα (παράδοση 2ης άσκησης)  
Ισοζυγισμένα Δένδρα 3η Ισοζ. Δένδρα Παράδοση: 11η διάλεξη 1ο Θέμα, Παράδ. 6/00
10η Γράφοι    
11η Γράφοι (παράδοση 3ης άσκησης)  
12η Γράφοι 4η Γράφοι Παράδοση: 14η διάλεξη 2ο Θέμα, Παράδ. 6/00
13η Αναζήτηση    
14η Αναζήτηση (παράδοση 4ης άσκησης)  
15η Κατακερματισμός 5η Αναζ., Κατακ. Παράδοση: 17η διάλεξη  
16η Κατακερματισμός    
17η Ταξινόμηση (παράδοση 5ης άσκησης)  
18η Ταξινόμηση 6η Ταξινόμηση Παράδοση: 20η διάλεξη  
19η Αρχεία    
20η Αρχεία (παράδοση 6ης άσκησης)  
21η Δομές και Αρχεία    
22η Ανασκόπηση