Διδάσκοντες  Τίμος Σελλής Άρης Κοζύρης  Πάνος Βασιλειάδης 
Καθηγητής ΕΜΠ Λέκτορας ΕΜΠ Επισκέπτης Λέκτορας ΕΜΠ
Γραφείο:  21.6 Κτ. Ηλ. Μηχ 21.34 Κτ. Ηλ. Μηχ. 202 Κτ. A
Τηλέφωνο:  772-1601 772-1531 772-1436
E-mail:  timos@cs.ntua.gr nkoziris@cs.ntua.gr pvassil@dbnet.ece.ntua.gr
 
Βοηθοί: Γιώργος Γκούμας Νίκος
Δροσινός
Λευτέρης Σταματογιαννάκης Μανώλης Βελισκάκης Aλέξανδρος Λάσκαρης Αγγελική Δημητρίου
Γραφείο:
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων, 2ος όροφος κτηρίου ηλεκτρολόγων
Τηλέφωνο:  772-2402 772-1532 772-1402 772-1436 772-1602
E-mail: ds02-assist@dblab.ece.ntua.gr

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αφαιρετικοί τύποι δεδομένων. Βασικές δομές δεδομένων (λίστες, πίνακες, στοίβες). Δυαδικά δέντρα, δέντρα αναζήτησης, Β-δέντρα και ισοζυγισμένα δέντρα. Γράφοι και αλγόριθμοι διάσχισης γράφων. Διαφορετικοί τρόποι υλοποίησης και εσωτερικής αναπαράστασης δομών δεδομένων. Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης. Απόδοση αλγορίθμων και δομών σε διάφορα υπολογιστικά προβλήματα. Οργάνωση αρχείων.

Πρόγραμμα Μαθήματος

Διαλέξεις

Τμήμα 1, Α-Λ Πέμπτη 10:45-14:30 ΓΕ Αμφ. 1, Παρασκευή 10:45-12:30 Αμφ. Ηλεκτρ.

Τμήμα 2, Μ-Ω Πέμπτη 10:45-14:30 ΓΕ Αμφ. 2, Παρασκευή 10:45-12:30 ΓΕ Αμφ. 2

Βιβλίο

- "Δομές Δεδομένων - Τόμος Α" (Ι. Μανωλόπουλου)
-  Το βιβλίο θα διατίθεται 9:00-13:00 κάθε μέρα από τη Γραμματεία του Tομέα Τεχνολογίας Υπολογιστών και Πληροφορικής (κτ. Ηλεκτρολόγων Β' όροφος).

Ασκήσεις

Κάθε σπουδαστής πρέπει να παραδώσει 6 σειρές ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Λεπτομέρειες στον πίνακα των διαλέξεων.

Θέματα

Θα δωθούν δύο θέματα με προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Λεπτομέρειες στον πίνακα των διαλέξεων.

Σχήμα Βαθμολογίας

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών της γραπτής εξέτασης, των 6 σειρών ασκήσεων και των δύο θεμάτων. Το άριστα στη γραπτή εξέταση είναι 7 μονάδες, στις ασκήσεις 2 μονάδες, και στα θέματα 2 μονάδες. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Βαθμός εξέτασης 40 στα 100. Σε περίπτωση συνεργασίας σε ασκήσεις, ο βαθμός θα διαιρείται δια του αριθμού των ατόμων που συνεργάστηκαν.

Ιστο-σελίδα μαθήματος

http://www.dblab.ntua.gr/courses/DS

Ερωτήσεις

Κάθε σπουδαστής μπορεί να διατυπώσει μια ερώτηση σχετικά με τις ασκήσεις του μαθήματος ή μια γενική απορία σχετικά με το μάθημα στην email address: ds02-assist@dblab.ece.ntua.gr .

Subscribe List

Κάθε σπουδαστής μπορεί να εγγραφεί σε μια mailing list όπου θα παρουσιάζονται λύσεις αποριών και θέματα του μαθήματος γενικού ενδιαφέροντος .

Η εγγραφή στη λίστα γίνεται με τα παρακάτω βήματα

  1. Αποστολή email στη διεύθυνση: majordomo@dblab.ece.ntua.gr με τη γραμμή subscribe ds02. Εναλλακτικά , μπορείτε από το command line του UNIX: echo subscribe ds02 | mail majordomo@dblab.ece.ntua.gr .
  2. Αφού γίνει αυτό, λαμβάνουμε ένα mail στη διεύθυνσή μας με ένα κλειδί εγγραφής και οδηγίες. Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα πρέπει να στείλει άλλο ένα email στο majordomo@dblab.ece.ntua.gr, με μοναδική γραμμή αυτή τη φορά τη γραμμή που του υποδεικνύεται από την απάντηση που έχει λάβει.
  3. Πλέον η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί. Ο χρήστης μπορεί να στέλνει μηνύματα στη διεύθυνση ds02@dblab.ece.ntua.gr, για απορίες γενικότερου περιεχομένου ή στη ds02-assist@dblab.ece.ntua.gr για κάτι πιο εξειδικευμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποστολή του mail στην ανωτέρω διεύθυνση, απαιτεί αποστολή ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Προγράματα όπως το MS Outlook ή Hotmail , κ.λ.π. στέλνουν HTML σελίδες αντί κειμένου.