ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2014-2015)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

3105022

5

3105663

2

3109718

6

3110028

6

3110120

7

3110417

6

3111736

1


 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

3108767

6

3109021

7

3110691

5