ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2013-2014)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

 

Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

3103679

3

3106144

5

3107742

5

3108216

5

3108704

6

3109038

5

3109073

5


 

 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

3107015

10