ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2013-2014)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

03105063

5

03105761

6

03107054

6

03107076

7

03107226

4

03108035

6


 

 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

 

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

03108014

9