ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2011-2012)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου, συμπεριλαμβάνονται μόνο όσοι  ήρθαν στην εξέταση

 

 

 


AM

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

3103149

6

3103706

3

3104014

5

3104046

5

3104158

2

3104653

5

3104740

2

3105083