Ξ Ξ‘ΞŸΞ—Ξ“ΞœΞ•ΞΞ‘ Ξ˜Ξ•ΞœΞ‘Ξ€Ξ‘ Ξ‘Ξ‘Ξ§Ξ™Ξ€Ξ•ΞšΞ€ΞŸΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ Ξ₯Ξ ΞŸΞ›ΞŸΞ“Ξ™Ξ£Ξ€Ξ©Ξ (2010-2011)

Ξ€Ξ•Ξ›Ξ™ΞšΞŸΞ£ Ξ’Ξ‘Ξ˜ΞœΞŸΞ£ ΞšΞ‘ΞΞŸΞΞ™ΞšΞ—Ξ£ Ξ Ξ•Ξ‘Ξ™ΞŸΞ”ΞŸΞ₯


΀α αποτΡλέσματα Ρίναι ταξινομημένα ΞΌΞ΅ βάση τον αριθμό ΞΌΞ·Ο„ΟΟŽΞΏΟ…, συμπΡριλαμβάνονται μόνο ΟŒΟƒΞΏΞΉ Ξ